Prikupljeno 1500 knjiga

Opća biblioteka je organizovala akciju prikupljanja knjiga za povratnike u Srebrenicu, koja je trajala sedam dana kada je prikupljeno oko 1500 knjiga. U Akciji su, osim građana i učenika općine Te&sca

Najnovije knjige

Ove godine XX. Sarajevski sajmam knjiga i učila, posjetilo je stručno osoblje biblioteke.Organizacija sajma je bila dosta kvalitetnija u odnosu na ranije godine. Ponuda knjiga također je bila mnogo bo

TOP 10

1. BROWN, DEN - DA VINCIJEV KOD 2. IBRIŠIMOVIĆ, NEDŽAD - VJEČNIK 3. HAVER, NURA FADILA - KAD UMREM DA SE SMIJEM4. BAZDULJ-HUBIJAR, NURA - LJUBAV JE SIHIRBAZ, BABO5. COELHO, PAULO - ZAHIR6. COEL

Biblioteka danas

Današnja biblioteka u Tešnju, koja je osnovana kao institucija modernog tipa i nema tako dugu historiju, naime priča o njoj počinje neposredno po završetku Drugog svjetskog rata,

HISTORIJSKI RAZVOJ

Tradicija pisane riječi u ovom gradu je duga. A u širenju obrazovanja i kulture veliku važnost imaju i biblioteke koje su se na ovom prostoru razvijale kako pri školama tako i u privatno