Naučna internacionalna konferencija bibliotekara u Mostaru

S ciljem konkretnije saradnje, podizanja komunikacije na viši nivo, razmjene iskustva i stručnog usavršavanja u Mostaru, u perodu od 19. do 21. 10. 2023. održana je 2. Naučna internacionalna konferencija bibliotekara.
Domaćin je bila Narodna biblioteka Mostar, a učešće je uzelo više od 100 bibliotekara iz svih zemalja regiona. Postavljeni ciljevi su u potpunosti realizovani.
Ovom prilikom bi se posebno zahvalili timu Narodne biblioteke Mostar na čelu sa direktorom, gosp. Omerom Mićijevićem. Za svoj trud i sjajnu organizaciju zaslužili su najveće ocjene. Još jednom im se zahvaljujemo sa pozivom da nas posjete i budu naši gosti i prisustvuju predstojećim kulturnim sadržajima koje ćemo realizovati u mjesecu decembru.