Radni sastanak sa bibliotekarima osnovnih i srednjih škola

U okviru obilježavanja Mjeseca knjige, juče je održan radni sastanak sa bibliotekarima osnovnih i srednjih škola.
Razmijenila su se iskustva koja su se stekla u toku pandemije Covid 19 i dogovorili na koji način da se ostvari bolja stručna saradnja.