Socijalni dan u biblioteci

U okviru Socijalnog dana, a u organizaciji ASuBiH-a, u petak 19.10.2018. god. Aida Dedić,učenica trećeg razreda medicinske škole volontirala je u Općoj biblioteci. Tom prilikom Aida nam je rekla:"Pored ljubavi prema struci koju sam izabrala, moja ljubav su i knjige, tako da je ovo bio idealan radni dan za mene. Bibliotekarka Sabiha mi je ljubazno objasnila sve ono što me zanimalo i ono što jedna bibliotekarka treba da zna. Objasnila mi je kojim redoslijedom se slažu knjige i zajedno smo ulagale nove knjige u police. Najzanimljiviji dio mog radnog dana bilo je primanje čitalaca. Kada smo završile veći dio obaveza za taj dan, pretraživale smo knjige u COBISS-u. Iza mene je jedno divno iskustvo kojeg ću se dugo sjećati i zbog kojeg sam zahvalna i ASuBiH-u i Općoj biblioteci."