POSJETA MINISTRA OBRAZOVANJA NAUKE,KULTURE I SPORTA ZE-DO KANTONA

Danas je našu biblioteku posjetio ministar obrazovanja,nauke,kulture i sporta Ze -do kantona gosp.Mensur Sinovović.
Razgovaralo se o budućim projektima kao i onim koji su već realizirani i podpomognuti od ministarstva. U predhodnoj godini je odobreno 5 projekata za biblioteku od strane ministarstva koji su i uspješno realizirani. Tešanj je oduvijek bio prepoznat kao grad koji njeguje kulturu i ima dugu bibliotečku tradiciju,te je ministar zaželio i dalje uspješan i prepoznatljiv rad.